AZ RU EN

Регистрация

Şəxsi məlumatlar
Имя: *
Фамилия: *
Отчество: *
Fakultə: * Kurs: * Qrup nömrəsi: *
Sektor: * Ümumi Orta Müvəffəqiyyət göstəricisi (ÜOMG): * Vətəndaşlığı: *
Ваш телефон: *
Ваш email:
Təcrübə keçəcəyi ixtisas: * Təcrübə kecçəcəyi ölkə: * Təcrübə keçəcəyi qurum: *
Təcrübənin başlanma tarixi: *
Təcrübənin bitmə tarixi: *
Tələb olunan sənədlər
Fakultə dekanı tərəfindən imzalanmış tövsiyyə məktubu
(Tələbənin ümumiləşdirilmiş orta müvəffəqiyyət göstəricisi məktubda qeyd olunmaq şərti ilə): *
Xarici pasportun foto şəkil olan səhifəsi: *
Tələbə biletinin foto şəkil olan səhifəsi: *
Xarici dil sertifikatı (Əgər varsa):
Təltiflər (Əgər varsa):
268770
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики Министерство образования Азербайджанской Республики Государственная комиссия по приему студентов Виртуальный Карабах
КЛИНИКИ
Онкологическая клиника Азербайджанского медицинского университета Учебно-Терапевтическая клиника Азербайджанского медицинского университета Стоматологическая клиника Азербайджанского медицинского университета Учебно-Хирургическая клиника Азербайджанского медицинского университета