AZ RU EN

Регистрация

Şəxsi məlumatlar
Имя: *
Фамилия: *
Отчество: *
Kafedra: * ( Şöbə)
Vəzifə: * ( Digər vəzifə)
Səfər olunan ölkə: *
Konfransın adı: *
Tədbirdə iştirak forması: * Maliyyə forması: *
Ваш телефон: *
Ваш email: *
Tələb olunan sənədlər
Rektorun adına ərizə
(İşlədiyi kafedra və şöbə rəhbərinin dərkənarı olmaqla): *
Xarici qurum tərəfindən rəsmi dəvət məktubu: *
Rəsmi dəvət məktubunun Azərbaycan dilinə tərcüməsi
(Rəsmi dəvət məktubunun Azərbaycan dilinə tərcüməsi (Notarial təsdiqsiz) tələb olunur) : *
Xarici pasportun foto şəkil olan səhifəsi: *
269600
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики Министерство образования Азербайджанской Республики Государственная комиссия по приему студентов Виртуальный Карабах
КЛИНИКИ
Онкологическая клиника Азербайджанского медицинского университета Учебно-Терапевтическая клиника Азербайджанского медицинского университета Стоматологическая клиника Азербайджанского медицинского университета Учебно-Хирургическая клиника Азербайджанского медицинского университета